Vrtané studny – Stavební povolení
  • slide-01.jpg
  • slide-02.jpg

Stavební povolení

K používání studny je vždy nutné stavební povolení.

Složitou administrativu pro vás rádi vyřídíme.
Plně vás zastoupíme při jednáních na úřadech, aby vrtání studny mohlo začít.

Vrtané i kopané studny jsou vodní díla, která slouží k jímání podzemní vody. 

  • Stavební povolení pro stavbu studny (územní rozhodnutí) – vydává stavební úřad.
  • Povolení stavby vodního díla (stavby studny), jehož součástí je hydrogeologický posudek – vydává vodoprávní úřad.
  • Povolení k nakládání s vodami neboli povolení k odběru podzemní vody – vydává vodoprávní úřad.