Vrtané studny – Komerční studny
  • slide-02.jpg
  • slide-01.jpg

Komerční studny

Komerční studnou je velká produkční studna, která se obvykle používá pro podniky s vysokými nároky na vodu, jako jsou průmyslové areály, golfová a sportovní hřiště, zeleninové a chovné farmy, obce a pod.
Komerční vodní studny se používají k udržení ceny vody na zvládnutelných úrovních, protože organizace s vysokou spotřebou vody připojené k veřejné dodávce budou často čelit velmi vysokým nákladům na provoz. Prvním krokem k získání vlastního komerčního zásobování vodou je kontaktovat nás kvůli hydrogeologii a posouzení. Budeme konzultovat dostupné záznamy z naší rozsáhlé databáze a provedeme analýzu, která zohlední vaše typické požadavky na vodu. Ta nám poskytne informace, potřebné k návrhu studny, která bude vyhovovat vašim požadavkům na vodu a určí hloubku vrtu. Jakmile bude tento počáteční krok proveden, můžeme vám poskytnout podrobnou nabídku vrtání a údržby vrtu, včetně instalace čerpadel.

Vrtané studny pro firemní účely, sportovní areály, zemědělce a obce

Vrtané studny v soudržných horninách

vrty průměr 250 mm - vrty Ø 250 mm se provádějí v soudržných horninách a jsou vhodné pro potřeby obcí, firemních areálů, popřípadě sportovních areálů s velkým denním odběrem vody. Do těchto vrtů se instalují plastové pažnice Ø 160 mm.

Vrtané studny v nesoudržných horninách

vrty průměr 180 mm - vrty Ø 180 mm se provádějí v nesoudržných horninách a jsou vhodné pro potřeby obcí, firemních areálů, popřípadě sportovních areálů s velkým denním odběrem vody. Vrty se realizují v lokalitách, ve kterých se nacházejí náplavy, nánosy, štěrky, písky apod. Práce se provádějí vrtnou technikou s vrtáním vrtacím kladivem a současně korunkou pracovního ocelového pažení, které se později odstraní.. Do těchto vrtů se instalují ocelové nebo plastové pažnice Ø160 mm.