Čerpací technika pro vrtané studny
  • slide-02.jpg
  • slide-01.jpg

Čerpací technika pro vrtané studny

Mít vlastní studnu je velkou výhodou, v některých lokalitách dokonce nutností. Pokud je voda kvalitní, znamená to nezávislost na dodávkách od vodáren a zároveň i značnou úsporu peněz. Jestliže však nechceme nosit vodu ve vědrech jako naši předkové, je nutné použít k její dopravě ze studny čerpadlo.

Jaké čerpadlo?

K zodpovězení této otázky si musíme nejdříve odpovědět na celou řadu otázek dílčích...

  • Jedná se o spolehlivý zdroj a jaká je jeho vydatnost?
  • Z jaké hloubky a jak daleko budeme vodu čerpat?
  • Jaký je průměr potrubí? 
  • Jaká bude odhadovaná spotřeba vody (kolik osob, budeme se jen umývat, nebo máme pračku, myčku, bazén, zahradu…)?
  • Jak často budeme vodu potřebovat, kolik dní v týdnu, kolik hodin denně?
  • Je voda čistá nebo se v ní mohou objevit mechanické nečistoty?
  • Jaký elektrický zdroj je k dispozici, 230 nebo 400 voltů? Nebo v místě elektřina není a bude nutné použít čerpadlo poháněné agregátem?

To vše jsou věci, které volbu vhodného čerpadla ovlivňují. Proto je nutné si všechno důkladně promyslet, než přistoupíme k výběru. Nejlepší je pochopitelně nechat si od nás poradit a navrhnout ideální řešení.


Na co si dát pozor, pokud se již rozhodnete vybrat si čerpadlo podle vlastní úvahy?

Na trhu jsou produkty mnoha výrobců v různé kvalitě, takže je třeba postupovat při výběru obezřetně. Obzvláště při nákupu v hypermarketu, kde vám většinou nejsou schopni poradit tak, jako u specialistů. Pozor také na zavádějící reklamu a nepřesné údaje.

Je nutné si například uvědomit, že údaje o výtlačné výšce a průtoku uvedené na čerpadle nebo reklamním letáku jsou maximální možné hodnoty. Znamená to, že při dané maximální výšce bude průtok skro nulový, naopak maximální průtok bude dosažen jen při nulové výšce. Maximální výška (Hmax) a průtok (Qmax) tedy nebudou nikdy dosaženy současně! Závislost průtoku na výšce se dá vysledovat z grafu, který by každý seriózní výrobce měl v dokumentaci k čerpadlu přikládat.

Další okolnosti jako jsou četnost použití, množství vody, tlak atd. jsou důležité zejména pro určení výkonu čerpadla, ale přemýšlejme i o jiných parametrech, například velikosti tlakové nádoby. Ta určuje, jak často bude zařízení spínat. Bude-li nádoba malá a vaše spotřeba velká, čerpadlo sepne každou chvíli a naopak. Častější spínání znamená větší spotřebu energie a menší životnost, proto existují čerpadla s různými systémy mazání vnitřních částí. V souvislosti se spínáním nás může zajímat rovněž hlučnost čerpadla, hlavně pokud bude umístěno v dosahu obývaných prostor a neustále „vrčení“ by mohlo být rušivé.

Dále je důležitá samotná konstrukce a provedení. Pro občasné použití nám postačí levnější typ s plastovými oběžnými koly, avšak pro větší zátěž je vhodnější trvanlivější čerpadlo s nerezovými koly.

Každopádně je toho celkem hodně, kde se můžete špatně rozhodnout...

Naši technici všechny tyto parametry s Vámi zkonzultují a poradí optimální variantu, nebo varianty vhodné pro Váš případ. Dodáváme široké spektrum osvědčených čerpadel pro různé varianty použití od několika výrobců.